Nuwara Eliya Zone School Name List

SINHALA DIVISION

No School Name School Address School Type
01 N/Gamini National School NuwaraEliya 1AB
02 N/Good Shepherd Convent NuwaraEliya 1AB
03 N/Sumana Secondary School Thalawakelle 1AB
04 N/Paynter Memorial School NuwaraEliya 1C
05 N/Senananda M.V. Meepilimana 1C
06 N/Kikiliyamana M.V. Labukelle, NuwaraEliya 1C
07 N/Agarapatana S.M.V. Agarapatana 1C
08 N/Lindula S.M.V. Lindula 1C
09 N/Girl’s High School Nuwaraeliya 1C
10 N/Mahinda M.V. Kandapola 1C
11 N/Watagoda S.V. Watagoda 1C
12 N/Sri Piyathissa V. Nuwaraeliya 2
13 N/Vajiraghana M.V. Hawaeliya, Nuwaraeliya 2
14 N/Gemunu V. Seethaeliya, Nuwaraeliya 2
15 N/Rahula V. Galpalama, Kandapola 2
16 N/Dayagama S.V. Dayagama 2
17 N/Sir Jemes Peiris V. Nanuoya 2
18 N/Pathana V. Pathana 2
19 N/Holbrook S.V. Agarapathana 2
20 N/Siri Perakum V. Kotagala 2
21 N/Bopaththalawa V. Bopaththalawa 2
22 N/Dharmapala V. Ruwaneliya, Nuwaraeliya 2
23 N/Bogahawaththa S.V. Bogahawaththa 2
24 N/Vidyachakra V. Ruwaneliya, Nuwaraeliya 2
25 N/Madduma Bandara V. Mahagasthota, Nuwaraeliya 2
26 N/Ambewela S.V. Ambewela 2
27 N/St.Xavior’s Collage Nuwaraeliya 2
28 N/St.Coombs V. Thalawakelle 2
29 N/Haggala V. Haggala 2
30 N/Shanthipura V. Shanthipura 2
31 N/Perakumbapura V. Nanuoya 3
32 N/Rathnagiriya V. Lindula 3
33 N/Our Lady's P.V. Nuwaraeliya 3
34 N/Gamini Model Primary V. Kalukelle, Nuwaraeliya 3
35 N/Vidyasekara V. Thalawakelle 3