முகவரி:
வலயக் கல்வி அலுவலகம்,
நுவரெலியா
இலங்கை
தொலைபேசி:
(+94) 052 2222162
தொலைநகலி:
(+94) 052 2222312
ஒரு மின்-அஞ்சலை அனுப்புக
(விருப்பத்தேர்வு)